Press enter to see results or esc to cancel.

Francija najboljša pri oskrbi bolezni srca in ožilja, Slovenija peta

Zadnja študija European Heart Index 2016, ki spremlja rezultate na področju zdravljenja bolezni srca in ožilja, Slovenijo uvršča na peto mesto med 30. državami. Na prvem mestu je Francija, pred Slovenijo pa so pri soočanju z boleznimi srca in ožilja le še Norveška, Švedska in Luksemburg, kar je zanimivo, saj gre za države, ki imajo bistveno bogatejše zdravstvo od našega*. Študija spremlja štiri ključna področja kardiovaskularne oskrbi: preventivo, potek zdravljenja, dostop do zdravljenja in rezultate oziroma učinkovitosti zdravljenja.

Francija je že dolgo vodilna na tem področju, kar strokovnjaki pripisujejo kombinaciji zdravega življenjskega sloga in dobro delujočega sistema, ki omogoča enostaven dostop do kardiovaskularne oskrbe**. V Sloveniji dobro oceno pripisujejo uspešnim rezultatom zdravljenja na tem področju, postopkom presaditev in dobri preventivi s spodbujanjem zdravega načina življenja, od zdrave prehrane v šolah do kasnejše promocije zdravja na delovnem mestu. Omenjajo tudi, da kljub omejenim finančnim sredstvom zagotavljamo kakovostno rehabilitacijo po bolezni. In pa dobro dostopnost defibrilatorjev po državi.

Kot navajajo v poročilu, so srčno-žilne bolezni najpogostejši vzrok umrljivosti na svetu, predstavljale naj bi več kot 30 odstotkov vseh smrti. V Evropi na letni ravni za posledicami teh bolezni umre dva milijona ljudi, v 12 državah pa je na prvem mestu že umrljivost zaradi rakavih obolenj.

* Izdatki za zdravstvo (OECD Health at Glance 2016):

** Nekaterii ta fenomen ob francoski meseni kulinariki, polni maščob, že dolgo pripisujejo njihovemu življenjskemu slogu, vključno s kulturo pitja vina. Pa klima in “joy de vivre” 🙂

Comments

Comments are disabled for this post