Press enter to see results or esc to cancel.

Bolezni raka pri otrocih

V medicinski publikaciji The Lancet so povzeli ugotovitve raziskave Mednarodne agencije za raziskave raka (IRCA), v kateri so ugotovili, da se je pojavnost raka pri mlajših od 14 let v 20 letih povišala za 13 odstotkov. Porast rakavih obolenj pripisujejo boljši diagnostiki in zgodnjemu odkrivanju bolezni, šele v manjšem delu drugim zunanjim dejavnikom. V Sloveniji za rakom zboli približno 50 otrok letno.

Rak pri otrocih je redka bolezen, strokovnjaki pa v raziskavi ugotavljajo, da je vzrok pogosto genetske narave in ne posledica življenjskega sloga ali vplivov iz okolja. Ne glede na to pa rakava obolenja predstavljajo tretji najpogostejši vzrok smrti pri mlajših od 15 let. Pred njim so kot vzrok smrti samo poškodbe in prirojene nepravilnosti.

Študija IARC je zajela podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za 62 držav v obdobju 2001-2010 v primerjavi obdobjem devetdesetih prejšnjega stoletja. Vključevala je podatke iz registrov raka po vsem svetu, pri čemer so na primer zaradi natančnosti registrov v Evropi in Severni Ameriki zajeli vse otroke z rakom (100 odstotkov), medtem ko so jih v Afriki in Aziji lahko zajeli le približno 5 odstotkov, saj se v teh regijah podatki ne zbirajo enako sistematično. V revnih državah pogosto bolezni raka niti ne diagnosticirajo in natančno ne raziskujejo vzrokov smrti, zato so številke ponekod zelo nizke.

Anna Perman iz organizacije Cancer Research iz Velike Britanije je za The Guardian komentirala: “Večja pojavnost raka je zagotovo povezana tudi z boljšo diagnostiko. Danes bolje poznamo simptome rakavih obolenj pri otrocih, zato jih zdravniki odkrijejo prej kot nekoč. Malo verjetno je, da bi na razvoj teh obolenj pri otrocih vplivali okoljski dejavniki, ki so jim otroci izpostavljeni bodisi zgodaj v življenju ali med razvojem v maternici. Čeprav okoljski dejavniki in življenjski slog lahko vplivajo na razvoj nekaterih rakavih obolenj, to običajno traja več let in je zelo malo verjetno, da bi to povzročalo razvoj raka v otroštvu.«

 

V Sloveniji približno 50 otrok letno

Po podatkih Onkološkega inštituta v Sloveniji za rakom zboli približno 50 otrok letno, pri čemer jih uspešno pozdravijo skoraj 80 odstotkov. Najpogostejše rakavo obolenje pri otrocih je levkemija, ki predstavlja skoraj tretjino vseh rakov pri otrocih, tumorji osrednjega živčevja predstavljajo 21 odstotkov, limfomi 12, medtem ko nevroblastom, mehkotkivni sarkom, kostni sarkom in nefroblastom vsi približno 7 odstotkov in retinoblastom 3. Tudi pri nas ugotavljajo, da so vzročni dejavniki nastanka raka pri otrocih predvsem dedne narave, redkeje gre za vplive okolja.

 


Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v letu 2015 v Sloveniji za rakom umrlo 6.231 ljudi (za primerjavo: v letu 2000 4.829). Skupaj z umrljivostjo zaradi bolezni srca in ožilja je to predstavljalo skoraj 72 odstotkov smrti v Sloveniji v tem letu (ZZZS, Poslovno poročilo za leto 2016).


 

Viri:

The Lancet Oncology, 11. april 2017: International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study

The International Agency for Research on Cancer (IARC): https://www.iarc.fr/

The Guardian, 11. april 2017: Recorded childhood cancers rise by 13% worldwide, study finds

Onkološki inštitut, Ljubljana: Rak pri otrocih

ZZZS, Poslovno poročilo za leto 2016

Onkološki inštitut Ljubljana, doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel: Rak pri otrocih

Comments

Comments are disabled for this post