Press enter to see results or esc to cancel.

ZZZS lani 165 mio več sredstev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je po prvih ocenah v letu 2017 iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zbral 2,684 milijarde evrov prihodkov, kar je 165 milijonov več kot leto prej. Na večje prihodke so vplivali predvsem večji prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje (večje število prejemnikov plač in rast plač) ter dodatni viri financiranja iz proračuna RS (povračila za že izplačana sredstva za plače in nadomestila plač pripravnikov in specializantov, sredstva, namenjena za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave).

 

Odhodki ZZZS so znašali 2,683 milijarde evrov in so pod načrtovanimi za 2,5 milijona evrov. V odhodkih so zajeta tudi sredstva za oblikovanje rezervnega sklada v višini 25 % ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki (0,3 milijona evrov).

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki ZZZS v letu 2017 tako znaša milijon evrov (994.800 evrov).

 

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

 

Comments

Comments are disabled for this post