Press enter to see results or esc to cancel.

Računsko sodišče negativno mnenje UKC Ljubljana

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti in učinkovitosti poslovanja UKC Ljubljana. Preverjalo je nabavo medicinske opreme in zdravstvenega materiala (brez zdravil) ter učinkovitost pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo v letih 2014 in 2015. Izdalo je negativno mnenje, ker je ugotovilo, da je za približno 70 milijonov evrov zdravstvenega materiala ter medicinske opreme UKC nabavil v nasprotju Zakonom o javnem naročanju.

Svoje ugotovitve, priporočila in zahteve so na Računskem sodišču strnili v naslednjo predstavitev:

 

Viri:

Računsko sodišče RS, 31. 1. 2018: Revizijsko poročilo: Pravilnost nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala ter učinkovitost pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Računsko sodišče RS, 31. 1. 2018: Povzetek revizijskega poročila: Pravilnost nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala ter učinkovitost pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

 

Comments

Comments are disabled for this post