Press enter to see results or esc to cancel.

MyHealthMyData: uporabnik kot lastnik svojih zdravstvenih podatkov

Danes se je v Bruslju odvijal Digital Day 2018, na katerem so veliko pozornosti namenili tudi razvoju tehnologij in napredku v zdravstvu. Med drugim je bil predstavljen projekt MyHealthMyData (MHMD), ki naj bi nam s pomočjo blockchain tehnologije omogočil nadzor in upravljanje z lastnimi zdravstvenimi podatki, ki so danes pogosto razpršeni, do njih nimamo dostopa, prav tako pa se težje anonimizirano uporabljajo za raziskave in razvoj.

Naši zdravstveni podatki so običajno shranjeni na več lokacijah in do njih bolniki ne moremo dostopati, prav tako pa niso na voljo raziskovalnim institucijam. Zaradi razpršenosti podatkov v različnih oblikah na različnih mestih obstaja nevarnost zlorab, težko pa jih je uporabiti tudi za biomedicinske raziskave in razvoj novih metod zdravljenja. Na ravni EU se zato odvija projekt in pripravlja rešitev MyHealthMyData (MHMD), ki namerava uporabiti tehnologijo blockchain za varno in učinkovito shranjevanje in prenos zdravstvenih podatkov.

MHMD bo povezoval organizacije in posameznike, pri čemer želijo državljane spodbuditi, da sami postanejo končni lastniki in kontrolorji svojih zdravstvenih podatkov, bolnišnice pa, da začnejo vnašati anonimizirane podatke za odprte raziskave. MyHealthMyData platforma bo temeljila na blockchain tehnologiji, kjer bodo podatkovne transakcije vidne vsem mrežam zainteresiranih strani, kar zmanjšuje možnost zlorab. Uporabniški vmesnik bo uporabnikom omogočal, da odobrijo, zavrnejo ali prekličejo soglasje k dostopu do podatkov za različne namene. Platforma bo omogočala tudi bolj kakovostno in naprednejšo analizo podatkov, prediktivno analitiko in s tem tudi razvoj na področju medicine.

Projekt MHMD v višini 3,5 milijona evrov financira EU v okviru programa za raziskave in inovacije Horizon 2020. Projekt vodi Italija, vanj pa so vključene tudi Avstrija, Francija, Nemčija, Grčija, Romunija, Švica in Velika Britanija. V projektu sodelujejo konzorcij tako bolnišnic in univerz kot tudi zasebnih podjetij.

 

 

Comments

Comments are disabled for this post