Press enter to see results or esc to cancel.

Več denarja, več muzike

Ko se pogovarjamo o zdravstvu, je treba primerjalne podatke vedno postaviti v kontekst številk. Če si hočemo priznati ali ne, je kakovost zdravstva odvisna tudi od denarja. Koliko ga je na voljo, je odvisno od razvitosti države. Države z razvitim gospodarstvom, tujimi investicijami in razvojem več zaposlujejo, poberejo več prispevkov in davkov, kar ima vpliv tako na zdravstvo kot pokojnine in socialo nasploh. Poglejmo zadnje podatke OECD o sredstvih za zdravstvo po državah.

 

OECD je v junijskem poročilu zajel prvo začasno oceno podatkov o sredstvih za zdravstvo v letu 2017. Za Slovenijo navaja, da za zdravstvo namenimo 8,3 odstotka BDP oziroma 2.885 USD na prebivalca upoštevajoč kupno moč. Povprečje OECD držav je sicer 8,9 odstotka BDP oziroma 4.003 USD na prebivalca po kupni moči. Med državami OECD se upoštevajoč ta dva kriterija uvrščamo na 22. oziroma 24. mesto.

 

Izdatki za zdravstvo v odstotku BDP

 

Med državami OECD je še vedno najdražje zdravstvo ZDA s 17,2 odstotka BDP.  V Evropi pa največji delež BDP za zdravstvo namenijo v Švici (12,3 odstotka BDP), ki ji sledita Francija z 11,5 in Nemčija z 11,3 odstotka BDP. Zanimivo, Nizozemska, ki je bila še nedavno med dražjimi, je med evropskimi državami zdaj šele na 8. mestu z 10,1 odstotka BDP.  Za Slovenijo se nahaja večina vzhodnoevropskih držav: Madžarska, Češka, Slovaška, Estonija, Poljska, tudi Irska …

Toda …

Kot že večkrat omenjeno, delež v BDP ni vse, saj lahko država neskončno povečuje delež BDP za zdravstvo, a če je BDP sam nizek, to ne poveča bistveno samih sredstev za zdravstvo. Naslednja slika prikazuje primerjavo podatkov o porabi za zdravstvo na prebivalca, ki so zaradi primerljivosti usklajeni s kupno močjo.

 

Izdatki za zdravstvo v USD na prebivalca po kupni moči

 

Kot vidimo, od evropskih držav tu prevladuje trojček bogatih držav, kot so Švica, Luksemburg in Norveška. Luksemburg je recimo po deležu BDP za zdravstvo s 6,1 odstotka na repu držav, po porabi na prebivalca pa v vrhu. Podoben primer je Irska, ki se po deležu BDP uvršča v spodnji del lestvice, glede na dejansko porabo za zdravstvo pa je v vrhu. Pred Nizozemsko so še Nemčija, Švedska in Avstrija. Slovenija je z 2.885 USD na prebivalca ob upoštevanju kupne moči tudi tu pod povprečjem, uvršča se takoj za Italijo, Španijo in Portugalsko, sledijo pa nam Grčija, Slovaška, Estonija, Madžarska, Litva, Poljska …

 

Za konec sem naredila še presek podatkov o porabi za zdravstvo na prebivalca in uvrstitvi zdravstvenega sistema na lestvici kakovosti zdravstva EHCI 2017 za države, za katere imam oba podatka.

 

Petra Juvančič

 

PS: Rok Novak je k zapisu dodal fajn komentar, ki ga je treba deliti:

Več denarja, več muzike. A hkrati: manj lukenj v skledi, več ostane v skledi. Če nalivamo v cedilo, pa rešitev tudi ni nalivati več, ampak najprej cedilo zamenjati s skledo.

 

Vir: OECD, Spending on Health: Latest trends, junij 2018.

 

 

Comments

Comments are disabled for this post