Press enter to see results or esc to cancel.

Kdaj e-karton?

Evropska komisija je objavila vrsto priporočil za razvoj evropskega formata za izmenjavo elektronskih zdravstvenih zapisov, ki bi olajšal izmenjavo elektronskih zdravstvenih podatkov v državah članicah. Cilja sta dva, in sicer, da bi imel posameznik vse svoje zdravstvene podatke urejeno zbrane na enem mestu, ter da bi bili v skladu z direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu ti dostopni tudi v primeru, ko se gibamo po državah članicah EU. Na tem na primer že veliko delata Finska in Estonija, ki sta nedavno storili prvi korak – in sicer sta omogočili prevzem zdravil v obeh državah ne glede na to, kje je bil e-recept izdan. 

 

Možnost, v kolikšni meri imajo bolniki dostop do svoje zdravstvene dokumentacije oziroma zdravstvenega kartona, se od države do države članice zelo razlikuje. Večinoma je možnost e-kartona oziroma e-dostopa omejena ali pa je sploh ni, v nekaterih državah članicah pa imajo državljani dostop do fizičnih zdravstvenih kartotek.

Evropska komisija v okviru svojih priporočil navaja, da morajo sistemi elektronskih zdravstvenih zapisov izpolnjevati visoke standarde in biti državljanom ter izvajalcem zdravstvenih storitev dostopni na spletu.

 

Evropski elektronski zdravstveni karton bi moral vsebovati:

  • podatke o bolniku,
  • podatke z e-receptov oziroma o zdravilih,
  • laboratorijske izvide,
  • medicinsko slikovno dokumentacijo in izvide,
  • odpustna pisma iz bolnišnic.

 

Naj spomnimo: Estonija je s svojim sistemom My E-health na tem področju uveljavila že zelo napredne rešitve.

Priporočila Evropske komisije sicer določajo okvir, kako bi moral biti zagotovljen dostop in izmenjava elektronskih zdravstvenih podatkov po vsej EU, poleg tega pa tudi okvirne tehnične specifikacije. Več priporočil je zbranih v dokumentu Evropske komisije.

Petra Juvančič

Comments

Comments are disabled for this post