Press enter to see results or esc to cancel.

V zdravstvu lani pol milijarde več sredstev kot v 2013

Zadnje dni me je pri delu presenetila spodnja slika s podatki, za koliko so se od leta 2013 povečala sredstva za zdravstvo v obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Samo v lanskem letu so bili odhodki za zdravstvo za preko 400 milijonov višji kot v letu 2013, kar je ogromno denarja. Če k temu dodamo še sredstva iz proračuna za sanacijo izgub v zdravstvu, govorimo že o več kot pol milijarde razlike v primerjavi z letom 2013.

In kje se ves ta denar pozna? Deloma zagotovo v višjem obsegu storitev. Kaj pa sicer? So storitve bolj dostopne? Je kakovost večja? Ali se bo ob podatkih o vse daljših čakalnih dobah morda res treba vprašati, če je dodaten denar brez prave reorganizacije zdravstva zgolj metanje denarja v vrečo brez dna?

 

Slika: Gibanje odhodkov ZZZS in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 2013-2017 

 

PS: Hvala sodelavki Katji za opozorilo na ta zanimiv podatek.

 

 

 

 

Comments

Comments are disabled for this post