Press enter to see results or esc to cancel.

Čakalne dobe še vedno pereč problem

Ob pregledu zadnjega poročila NIJZ o stanju čakalnih dob v Sloveniji ugotavljamo, da se je tako pri prvih pregledih kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah v primerjavi z lanskim letom skupno število čakajočih znova povečalo. Pri pregledih za 8,2 odstotka, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 15,7 odstotka. Optimističen podatek sicer je, da se je vsaj število tistih, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo, vendarle nekoliko zmanjšalo. Na storitve v zdravstvu pa čaka približno 200.000 ljudi.

Poročilo NIJZ sicer ne zajema celotnega zdravstva, temveč 25 vrst zdravstvenih storitev, ki se nanašajo na prve preglede, in 379 vrst terapevtsko-diagnostičnih storitev, in sicer na dan 1. 9. 2019.

Prvi pregled

V naboru 25 zdravstvenih storitev je na dan 1. 9. 2019 na prvi pregled čakalo 88.651 oseb. To je 6.723 oziroma 8,2 % čakajočih več kot pred letom dni in 5.890 oziroma 7,1 % več kot pred mesecem. Od tega je bilo nad dopustno čakalno dobo 35.664 čakajočih (3,5 % manj kot lani).

Teravpevtsko-diagnostične storitve

Na 379 izbranih zdravstvenih storitev je na dan 1. 9. 2019 čakalo 112.766 oseb. To je 15.322 oziroma 15,7 % čakajočih več kot lani in 6.090 oziroma 5,7 % več kot pred mesecem dni. Od tega je bilo nad dopustno čakalno dobo 41.918 čakajočih (2,5 % manj kot lani).

 

V zdravstvu tako na storitve čaka približno 200 tisoč ljudi.

 

Poglejmo nekaj konkretnih primerov (vse na dan 1. 9. 2019).

Povprečna čakalna doba na prvi termin za prve preglede pri stopnji nujnosti »ZELO HITRO«

Graf prikazuje izbrani nabor prvih pregledov in povprečne čakalne dobe na prvi prosti termin pri stopnji nujnosti »zelo hitro«. Rdeče so obarvane tiste ambulante, pri katerih je povprečna čakalna doba presegla 14 dni. Postavljeno mejo v povprečju presega od 21 od 25 prvih pregledov, najdaljša pa je:

 • Revmatološki pregled s povprečno čakalno dobo 65 dni;
 • Alergološki pregled otroka s povprečno čakalno dobo 61 dni;
 • Nevrološki pregled s povprečno čakalno dobo 44 dni;
 • Flebološki pregled s povprečno čakalno dobo 43 dni;
 • Kardiološki pregled s povprečno čakalno dobo 42 dni.

 

Povprečna čakalna doba na prvi termin za prve preglede pri stopnji nujnosti »HITRO«

Tu so rdeče obarvane tiste ambulante, pri katerih je povprečna čakalna doba presegla dopustno čakalno dobo. Postavljeno mejo v povprečju presega od 7 od 25 prvih pregledov, najdaljša pa je:

 • Revmatološki pregled s povprečno čakalno dobo 299 dni;
 • Dermatološki pregled s povprečno čakalno dobo 127 dni;
 • Kardiološki pregled s povprečno čakalno dobo 127 dni;
 • Urološki pregled otroka s povprečno čakalno dobo 110 dni;
 • Ortopedski pregled s povprečno čakalno dobo 105 dni.

 

Povprečna čakalna doba na prvi termin za prve preglede pri stopnji nujnosti »REDNO«

Rdeče so obarvane tiste ambulante, pri katerih je povprečna čakalna doba presegla dopustno čakalno dobo. Postavljeno mejo v povprečju presega od 6 od 25 prvih pregledov, najdaljša pa je:

 • Revmatološki pregled s povprečno čakalno dobo 594 dni;
 • Urološki pregled otroka s povprečno čakalno dobo 206 dni;
 • Dermatološki pregled s povprečno čakalno dobo 201 dni;
 • Urološki pregled s povprečno čakalno dobo 192 dni;
 • Flebološki pregled s povprečno čakalno dobo 192 dni.

 

Delež in skupno število čakajočih nad dopustno čakalno dobo pri prvih pregledih glede na stopnjo nujnosti

 

Povprečna čakalna doba na prvi termin za 20 terapevtsko-diagnostičnih storitev z najdaljšo čakalno dobo pri stopnji nujnosti »ZELO HITRO«

Graf prikazuje 20 terapevtsko-diagnostičnih zdravstvenih storitev, ki imajo najdaljše povprečne čakalne dobe za prve proste termine pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Rdeče so obarvane tiste storitve, pri katerih je povprečna čakalna doba presegla dopustno čakalno dobo. Postavljeno mejo presega vseh 20 izbranih storitev, od tega največ:

 • Druge žilne operacije s povprečno čakalno dobo 687 dni;
 • Sklerozacija krčnih žil s povprečno čakalno dobo 243 dni;
 • Druge ušesne operacije s povprečno čakalno dobo 101 dan;
 • Posegi na hrbtenici zaradi vnetja s povprečno čakalno dobo 92 dni;
 • Artrodeza ramena s povprečno čakalno dobo 91 dni.

 

Povprečna čakalna doba na prvi termin za 20 terapevtsko-diagnostičnih storitev z najdaljšo čakalno dobo pri stopnji nujnosti »HITRO«

Rdeče so obarvane tiste storitve, pri katerih je povprečna čakalna doba presegla dopustno čakalno dobo. Postavljeno mejo presega 12 od 20 izbranih storitev, od tega največ:

 • Druge ušesne operacije s povprečno čakalno dobo 1129 dni;
 • Lažji posegi v ORL s povprečno čakalno dobo 783 dni;
 • Druge žilne operacije s povprečno čakalno dobo 694 dni;
 • Funkcionalne estetske operacije nosu s povprečno čakalno dobo 608 dni;
 • Posegi na hrbtenici zaradi vnetja s povprečno čakalno dobo 547 dni;

 

Povprečna čakalna doba na prvi termin za 20 terapevtsko-diagnostičnih storitev, z najdaljšo čakalno dobo pri stopnji nujnosti »REDNO«

Gre za storitve z najdaljšim povprečnim časom čakanja na prvi prosti termin. Iz grafa lahko razberemo, da postavljeno dopustno mejo presega 18 od 20 storitev, omenimo le nekaj najdaljših:

 • Posegi na hrbtenici zaradi vnetja s povprečno čakalno dobo 1.583 dni;
 • Druge ušesne operacije s povprečno čakalno dobo 1.145 dni;
 • Lažji posegi v ORL s povprečno čakalno dobo 847 dni;
 • Osteosinteza cervikalne hrbtenice s povprečno čakalno dobo 824 dni;
 • Operacija hrbtenice – spondilodeza s povprečno čakalno dobo 733 dni;

 

Delež in skupno število čakajočih pri terapevtsko-diagnostičnih zdravstvenih storitvah glede na stopnjo nujnosti

 

Vir: NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, september 2019: Nacionalno spremljanje čakalnih dob.

 

 

Comments

Comments are disabled for this post