Press enter to see results or esc to cancel.

OECD napoveduje nujnost vlaganj v dolgotrajno oskrbo

OECD je objavil študijo, v kateri je analiziral naraščajoče potrebe po delovni sili na področju dolgotrajne oskrbe. Pandemija COVID19 je jasno pokazala številne strukturne probleme na tem področju, ki so bili sicer prisotni že pred to krizo.

Pomanjkanje osebja je problem že danes in izboljšanja ni pričakovati, z ukrepi na tem področju pa se ukvarjajo le nekatere države. OECD v poročilu navaja, da imamo trenutno enega oskrbovalca za sto ljudi, starih 65 let in več. Ob sedanjih demografskih trendih bomo do leta 2040 v državah OECD samo na tem področju potrebovali dodatnih 13,5 milijona delavcev.

Problem pomanjkanja osebja je tesno povezan z nizko privlačnostjo dela: nizka plača, slabi delovni pogoji ter fizično in duševno breme, ki ga prinaša skrbno delo na tem področju. V času COVID-19 je to ob pomanjkanju zaščite delavcev prišlo še bolj do izraza.

 

Slika 1: Število zaposlenih v dolgotrajni oskrbi na 100 ljudi, starih 65 let in več, Slovenija pod povprečjem OECD

 

Slika 2: Trendi v deležu starejših nad 80 let  1990-2050

 

OECD kot dobre spodbude na tem področju priporoča oblikovanje ustreznih programov usposabljanja za študente in brezposelne. Položaj na tem področju bi seveda lahko izboljšale tudi višje plače, za kar pa bodo potrebni dodatni finančni viri. Poleg tega OECD navaja tudi izboljšanje učinkovitosti oskrbe s pomočjo inovativnih informacijskih rešitev, inovacij in boljše koordinacije dejavnosti. Vsekakor bodo za kakovostno dolgotrajno oskrbo potrebna dodatna vlaganja – poleg tega tudi v preventivo in zdravo staranje.

 

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

 

Comments

Comments are disabled for this post