Press enter to see results or esc to cancel.

Finance: Koliko zaslužijo Slovenci v tujini in kaj pričakujejo, če bi se vrnili

Finance pišejo o tem, kako pritegniti naše top kadre, da bi se vrnili v Slovenijo?

Delovati bi morali v smeri oblikovanja bolj prijaznega okolja za razvoj podjetništva in tuje investicije (debirokratizacija, davčna politika, pravno varstvo, stabilno in predvidljivo poslovno okolje …). Prav tako se moramo zavedati, da bodo podjetja v Sloveniji lahko ponudila konkurenčno plačilo v primerjavi s tujino, če bomo povečali produktivnost vsaj na povprečje EU, še bolje pa, če bomo ujeli Avstrijo ali Nemčijo, po katerih se tudi sicer radi zgledujemo. Ukrepe v tej smeri smo v Združenju Manager skupaj z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in MGRT pripravili v Akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti, ki v obdobju epidemije in omejenega poslovanja v letošnjem letu postajajo še bolj pomembni za nadaljnji razvoj in blaginjo.

Ob tem prav tako ne smemo prezreti, da ima Slovenija nadpovprečno obremenjene plače v državah OECD. In ker pri večini posameznikov, ki so odšli v tujino, govorimo o visokih dohodkih, je pomembno, da bi v Sloveniji čim prej rešili vprašanje nesorazmerne obdavčitve.

Več: Finance, 3. november 2020: Koliko zaslužijo Slovenci v tujini in kaj pričakujejo, če bi se vrnili.

 

Comments

Comments are disabled for this post