Press enter to see results or esc to cancel.

V vzajemnih družbah zavarovanih milijarda ljudi

Evropske zavarovalnice, ki delujejo kot vzajemne družbe ali kooperative, so v letu 2015 zbrale rekordnih 424 milijard evrov premij, izhaja iz poročila, ki ga je objavilo združenje vzajemnih zavarovalnic AMICE v sodelovanju z ICMIF. Poročilo, ki se nanaša na 37 držav, navaja, da je pri več kot 3000 tovrstnih zavarovalnicah zavarovanih 427 milijonov članov, zaposlujejo pa preko 460 tisoč ljudi. Zavarovalnice, ki delujejo kot vzajemne družbe ali kooperative, tako beležijo 31,3-odstotni tržni delež na evropskem zavarovalnem trgu.

 

Evropske vzajemne zavarovalnice so v letu 2015 zbrale 1,4 odstotka več premije kot leto pred tem (418 milijard EUR v 2014). Od leta 2007 so svoj tržni delež povečale s 24,1 na 31,3 odstotka. V letu 2015 se je sicer tržni delež nekoliko zmanjšal glede na rekordno visok tržni delež v 2014 (32 odstotkov).

 

Slika 1: Tržni delež evropskih vzajemnih družb na zavarovalnem trgu 2007-2015

 

Največji tržni delež v Avstriji

Vzajemne zavarovalnice so v evropski regiji prisotne v 36 državah, kar v desetih pa presegajo tržni delež 40 odstotkov. Največji tržni delež imajo v Avstriji (60,5 odstotka), sledi Nizozemska (53 odstotkov), Francija (49,7 odstotka), Slovaška (47,8 odstotka), Švedska (47,6 odstotka), Nemčija je na šestem mestu s 47 odstotki, Slovenija pa na 22. s 17,1 odstotka. Kot je znano, je edina tovrstna zavarovalna družba v Sloveniji Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.

 

Slika 2: Tržni delež vzajemnih družb po državah (2015)

 

Kot zanimivost lahko povemo, da vzajemne zavarovalnice po svetu delujejo tako na področjih življenjskih kot neživljenjskih zavarovanj. V Sloveniji vzajemno družbo poznamo na področju zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj, v svetu pa jih med drugim najdemo tudi na področju kmetijskih zavarovanj, zavarovanj vozil, plovil, pokojninskih zavarovanj, stanovanjskih zavarovanj itd.

 

Slika 3: 20 največjih vzajemnih družb v Evropi

 

Milijarda zavarovancev

Sicer pa širše poročilo ICMIF še navaja, da je bilo gledano globalno po vsem svetu v vzajemnih zavarovalnicah zavarovanih skoraj milijarda, natančneje 988 milijonov ljudi – več kot 80 odstotkov v Evropi in Severni Ameriki. Zbrale so preko 1200 milijard USD premij, skupaj pa imajo vzajemne zavarovalnice v svetu preko 1,12 milijona zaposlenih.

 

Opomba:

Po Zakonu o zavarovalništvu lahko zavarovalnice delujejo kot delniške družbe ali družbe za vzajemno zavarovanje. Drugo poglavje zakona opredeljuje: “(1) Zavarovalnica je organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbe za vzajemno zavarovanje.” Za vse oblike zakon opredeljuje, da delujejo po Zakonu o gospodarskih družbah, v primeru vzajemne družbe pa veljajo še nekatere posebne določbe, opredeljene v Zakonu o zavarovalništvu.

 

Viri:

  1. AMICE-ICMIF: European Market InSights 2015
  2. ICMIF Financial insights: Global Mutual Market Share 2015
Comments

Comments are disabled for this post