Press enter to see results or esc to cancel.

Nove pravice – in tudi obveznosti bolnikov

Pričel je veljati nov pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki prinaša nekaj sprememb za bolnike. Ena od novosti je nova možna oznaka na napotnicah za hitrejšo obravnavo, in sicer stopnja nujnosti »zelo hitro«, kar pomeni, da mora biti bolnik obravnavan v 14 dneh od predložitve napotnice. Prinaša pa tudi obveznosti za bolnike, na primer sporočanje odsotnosti.

Stopnje obravnave: nujno, zelo hitro, hitro, redno

Novela zakona ohranja stopnje nujnosti napotnic »nujno«, »hitro« in »redno« ter dodaja novo – »zelo hitro«.

Od tega je odvisna tudi najdaljša dopustna čakalna doba:

  • nujno – 24 ur,
  • zelo hitro – 14 dni,
  • hitro – 3 mesece,
  • redno – 6 mesecev.

Če izvajalec presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, mora bolniku predlagati izvedbo storitve pri drugem izvajalcu v okviru javne mreže, kjer je čakalna doba dopustna. V primeru suma na maligno bolezen se obvezno določi stopnja nujnosti nujno ali zelo hitro.

Bolnik mora pravočasno predložiti napotnico

Pomembno pri tem je, da so na stopnjo nujnosti vezani tudi roki za predložitev napotnice.

  • Pri stopnji nujno: najkasneje naslednji dan,
  • zelo hitro: v 5 dneh,
  • hitro ali redno: v 14 dneh od izdaje napotnice.

Če se v tem času ne bomo naročili, napotnica ne bo več veljavna, bolnik ne bo uvrščen na čakalni seznam oziroma ne bo imel pravice do zdravstvene storitve. To pomeni, da moramo bolniki pazljivo spremljati stopnjo nujnosti in datum napotnice.

Na podlagi zdravstvene dokumentacije se lahko stopnja nujnosti tudi spremeni (navzgor ali navzdol). Bolnika pa mora izvajalec na čakalni seznam uvrstiti v petih dneh po predložitvi napotnice. Izvajalec mora o datumu uvrstitve v čakalni seznam obvestiti pacienta v 3 dneh po uvrstitvi na seznam.

V čakalnicah največ 30 minut

Izvajalci zdravstvenih storitev bodo morali reorganizirati svoje delo na način, da bodo zagotovili, da bolnik v čakalnici na pregled oziroma storitev ne bo čakal več kot 30 minut od dogovorjenega termina. Vendar tudi bolniki ne smemo zamujati – ta pravica namreč ne velja za bolnike, ki zamudijo na termin ali niso naročeni. Izjema je tudi izvajanje nujne medicinske pomoči ali že zaključevanje zdravstvene storitve predhodno obravnavanega pacienta, ki jo je treba izvesti brez nepotrebnega odlašanja ali prekinitve.

Do izvida najkasneje v 7 dneh

Bolnik bo moral prejeti izvid takoj oziroma najpozneje v 7 dneh po opravljeni zdravstveni storitvi. V nujnih primerih, tudi v primerih suma na maligno obolenje oziroma v času zdravljenja malignega obolenja, pa mora izvid prejeti takoj.

Bolnik mora sporočiti odsotnost

Bolnik lahko termin brez razloga odpove le enkrat, a mora to storiti najpozneje 10 dni pred terminom. Izjema so nepričakovana bolezen pacienta ali na primer smrt ožjega družinskega člana, ko je dopustno termin odpovedati tudi kasneje. Če bolnik ne bo pravočasno odpovedal udeležbe pri posegu ali pregledu, ga bodo črtali s čakalnega seznama, ponovno pa ga bodo pri istem izvajalcu za isto storitev nanj lahko uvrstili po treh mesecih.

V primeru čakanja nad dopustno čakalno dobo – tudi tujina

V primeru, da se bolnik uvrsti na čakalni seznam, kjer bi moral čakati nad dopustno čakalno dobo, mu bo moral izvajalec pojasniti, pri katerih drugih izvajalcih lahko pride na vrsto v okviru dopustne čakalne dobe. Če to ne bo mogoče pri nobenem izvajalcu v Sloveniji, moral izvajalec bolnika obvestiti o možnostih čezmejnega zdravstvenega varstva, torej o možnosti zdravljenja v tujini.

Naročanje

Bolnik se lahko naroči na različne načine: elektronsko (eNaročanje, e-pošta, na spletnih straneh izvajalca), po telefonu (v ordinacijskem času: vsaj 2 uri/dan, izven tega časa mora biti zagotovljeno avtomatsko obveščanje preko telefonskega odzivnika), po navadni pošti (prejem napotnice se označi z zaporedno številko in datira) ali osebno v ordinaciji.

 

Viri:

Ministrstvo za zdravje, 19. 1. 2018: Novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja s področja spoštovanja pacientovega časa.

Ministrstvo za zdravje, 19. 1. 2018: Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

STA, 21. 1. 2018: Začenjajo se uporabljati spremembe glede bolnikovih pravic.

Comments

Comments are disabled for this post