Press enter to see results or esc to cancel.

ZZZS z večjimi prihodki od načrtovanih

Radio Slovenija poroča, da naša zdravstvena blagajna – ZZZS letos beleži večje prilive, kot so načrtovali: “Zdravstvena blagajna se ob ugodnih gospodarskih gibanjih uspešno polni. V prvih dveh mesecih se je vanjo nateklo za skoraj 8 milijonov evrov več kot so načrtovali, do konca leta naj bi se nabralo za 40 milijonov evrov dodatnega denarja.” Direktor ZZZS Marjan Sušelj omenja, da bi s tem morda lahko povečali obseg nekaterih programov.

 

 

Vir: Radio Slovenija, Dogodki in odmevi, 26. 3. 2018. Avtorica Helena Lovinčič.

Comments

Comments are disabled for this post