Press enter to see results or esc to cancel.

Marjan Fortuna: državna lastnina humus za anomalije

Zdravnik in publicist, prim. dr. Marjan Fortuna, danes v Dnevniku:

  • Ali res zagovornikom državnega zdravstva ni več kot očitno, da je državna lastnina humus za anomalije, tudi za korupcijo? … Bolj bomo tiščali glavo v pesek, da je edino državno zdravstvo pravično in dostopno vsem pod enakimi pogoji, več bo korupcije in vseh njenih izpeljank, kot sta nepotizem in klientelizem.
  • Edino zdravilo za zmanjšanje in celo odpravo korupcije je zasebno zdravstvo, ki korupcije res ne bi odpravilo čez noč, bi pa konkurenčnost med zavarovalnicami in konkurenčnost med izvajalci relativno hitro pripeljala do zmanjšanja čakalnih dob na še razumljivo raven ter jo v nekaj letih tudi povsem odpravila predvsem tam, kjer čakalnih dob sploh ne sme biti.
  • Zdaj uvajamo nov prispevek, ki za bogatejše ni nič drugega kot povečanje prispevne stopnje. V tem sicer ni nič krivičnega, ni pa pošteno, da morajo kljub silni skrbi države za bolnike še vedno plačevati določene storitve, da do njih sploh pridejo. Komercialne zavarovalnice so že uvidele, da ni smiselno čakati države, in uvajajo posebna dodatna zavarovanja. Zakaj pa ne, če je za to interes?
  • Za hitrejše prilagajanje zdravstva razmeram je nujna neke vrste privatizacija, pa ne po vzoru privatizacije v preteklosti, tudi državnih zdravstvenih zavodov na primer v obliki delniških družb, kjer bi bili predvsem zaposleni delničarji. Povsem razumljivo sicer je, da so politično nastavljeni kadri lojalni politiki, ki jih je nastavila. A pogoj za dobro organizacijo dela vseh zdravstvenih organizacij je popolna depolitizacija vodenja, ne pa da vsakokratna politična garnitura nastavlja ter odstavlja vodstvene kadre, ki pogosto nimajo ne izkušenj z zdravstvom in ne znanja o njem, kar bi lahko ilustriral s številnimi primeri.

Vir: Dnevnik, 9. 4. 2018: Zdravniška pokorščina. Avtor: prof. dr. Marjan Fortuna, zdravnik in publicist.

Comments

Comments are disabled for this post