Press enter to see results or esc to cancel.

Delo: Zdravljenje bolnika z imenom slovensko zdravstvo

Delo v članku z naslovom Zdravljenje bolnika z imenom slovensko zdravstvo v opisu težav, s katerimi se soočamo, navaja: “Estetski kirurg Uroš Ahčan se počuti, kot bi igral pred polnim stadionom slovenskih navijačev z ekipo, v kateri bi bilo namesto 11 samo šest igralcev, na spolzkem, blatnem terenu, vsak dotik žoge pa bi narod izžvižgal.”

Kot največje težave našega zdravstva Delo našteva:

V članku sicer nekdanji minister za zdravje Dorjan Marušič predlaga nekaj ukrepov za rešitev težav:

“Prav določanje standardov in normativov ter postavitev konkretne cene storitev bi morala biti prioriteta pri reševanju zdravstva. Določiti bi morali košarico pravic in pregledno prikazati področja zdravstva in sociale državljanom. Košarica pravic bi morala biti pokrita z javnimi sredstvi, zasebna zavarovanja pa bi morala zmanjševati tveganje posameznika pri iskanju zdravstvenih potreb in omogočiti kompetitivnost. 

Limitirati bi morali bolniške odsotnosti, zniževati nadomestilo in vpeljati še nekatere ukrepe, ki ne bodo povzročali lagodja ne uporabnikom storitve ne zaposlenim, bodo pa lahko vodili k izboljšanju stanja. 

Velika slabost sistema je tudi plačna politika. Medtem ko smo zdaj našli več tisoč evrov za plačevanje dražjih tujih zdravnikov, prej pa dolga leta nismo našli nekaj sto evrov, da bi domačim zdravnikom plačali transporte hudo bolnih otrok, je jasno, da bo treba spremeniti plačna razmerja, in to še preden vsi strokovnjaki pobegnejo v tujino – na bolje plačana delovna mesta. Zdravnike bi morali izvzeti iz javnega sektorja in jih plačati po učinkovitosti in stopnji težavnosti njihovega dela. Je pa res, da bi to povzročilo silovite kritike.”

 

Vir: Delo, 9. 7. 2018: Zdravljenje bolnika z imenom slovensko zdravstvo. Avtorica: Brigite Ferlič Žgajnar.

Comments

Comments are disabled for this post