Press enter to see results or esc to cancel.

Ljubljana v vrhu evropskih mest po koncentraciji kokaina v odpadnih vodah

V zadnji številki glasila Zdravniške zbornice Slovenije Isis je zanimiv članek Milana Kreka z Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Kopra. Nekaj zanimivih ugotovitev:

  • Primerjalno testiranje odpadne vode v letu 2017 je pokazalo, da Ljubljana sodi med evropska mesta, kjer je uporaba kokaina visoka. Uporaba kokaina se v Ljubljani še poveča v soboto in nedeljo.
  • Da je uporaba kokaina vse pogostejša, potrjuje tudi vse večje število zastrupitev s kokainom in vse večje število urgentnih sprejemov v Centru za zastrupitve UKC Ljubljana ter vse večje število umrlih zaradi nenadne zastrupitve s kokainom. V letu 206 so tako registrirali 54 zastrupitev in 18 smrti.
  • V Ljubljani se porabi povprečno 119 gramov čistega kokaina na dan. Ker je povprečna koncentracija kokaina na cesti 69,7 %, se dejansko proda vsak dan povprečno 170 gramov kokainske mešanice. Ker je povprečna cena kokainske mešanice na cesti okoli 60 evrov za gram, lahko ocenimo, da v Ljubljani v enem dnevu za nakup kokaina porabimo 10.200 evrov in v enem letu 3.723.000 evrov za nakup 44 kilogramov čistega kokaina ali 62 kilogramov cestnega kokaina.

Slika: Povprečna količina najdenega kokaina v miligramih na 1000 prebivalcev na dan v glavnih mestih posameznih držav v letu 2017

 

Vir:

ISIS, glasilo Zdravsniške zbornice Slovenije, julij 2018, številka 7: Ljubljana je v vrhu po koncentraciji kokaina v odpadnih vodah. Avtor: Asist. Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Koper.

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami: Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study, 7. marec 2018.

Comments

Comments are disabled for this post