Press enter to see results or esc to cancel.

Dean Klančič, dr. med.: Splošni dogovor – centraliziran planski način upravljanja zdravstva

V januarskem glasilu Zdravniške zbornice Slovenije ISIS smo zasledili uvodnik prim. asist. Deana Klančiča, dr. med., ki je tudi podpredsednik omenjene zbornice. V njem piše o t. im. Splošnem dogovoru – to je eden temeljnih dokumentov, s katerim se izvajalci zdravstvenih storitev, ministrstvo za zdravje in ZZZS dogovorijo o obsegu programov zdravstvenih storitev in potrebnih sredstvih za plačilo programa na državni ravni – to je zdravstvenih pravic iz javnih sredstev ter dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. O tem je pred časom pisal že ekonomist dr. Janez Šušteršič, ki je tak sistem dogovarjanja označil za “socialistično planiranje zdravstvenega sistema”.

V uvodniku podobno g. Klančič zapiše, da gre za “centraliziran planski način upravljanja sistema zdravstvenega varstva”, za katerega meni, da bi ga bilo treba v takšni obliki ukiniti.

Obenem pa postavi še izjemno pomembno vprašanje: “Kdo izmed vas ima polico obveznega zdravstvenega zavarovanja?”

 

Vir: ISIS, Zdravniška zbornica Slovenije, januar 2019.

 

Comments

Comments are disabled for this post