Press enter to see results or esc to cancel.

OECD: Slovenija 7,9 odstotka BDP za zdravstvo

OECD je objavil prvo začasno oceno podatkov o sredstvih za zdravstvo v letu 2018. Za Slovenijo navajajo, da za zdravstvo namenimo 7,9 odstotka BDP (leto prej 8,3) oziroma 2.859,4 USD na prebivalca upoštevajoč kupno moč (leto prej 2.885). Povprečje OECD držav je sicer 8,8 odstotka BDP oziroma 3.992,3 USD na prebivalca po kupni moči (leto prej 4.033 USD). Med državami OECD se upoštevajoč ta dva kriterija uvrščamo pod povprečje, na 23. oziroma 25. mesto.

Največ za zdravstvo namenjajo ZDA, ki so vodilne tako po deležu BDP kot po porabi na prebivalca po kupni moči (16,9 odstotka, 10.586 USD). Visoko porabo za zdravstvo ima tudi Švica: 12,2 odstotka BDP oziroma 7.317 USD na prebivalca po kupni moči. Čeprav je po deležu BDP na tretjem mestu Francija z 11,2 odstotka (enako kot Nemčija), je po porabi na prebivalca šele na 12. mestu (4.965 USD), medtem ko je Nemčija na četrtem (5.986 USD) takoj za bogato Norveško (6.187 USD na prebivalca po kupni moči).

Glede na to, da se radi primerjamo z Avstrijo, povejmo, da ima ta porabo za zdravstvo v višini 5.395 USD na prebivalca po kupni moči, kar predstavlja 10,3 odstotka njihovega BDP. Za razliko od leta prej nas je v 2018 prehitela tudi Češka, ki za zdravstvo nameni 3.033 USD na prebivalca, čeprav je njihov delež v BDP nižji od našega, in sicer 7,5 odstotka.

 

Izdatki za zdravstvo v odstotku BDP

 

Slovenija je z 2.859 USD na prebivalca ob upoštevanju kupne moči tudi tu pod povprečjem, uvršča se takoj za ItalijoŠpanijo, Češko in Portugalsko, sledijo pa nam Litva, Slovaška, Grčija, Estonija, Poljska in Madžarska

Za Slovenijo je ob vsem tem zanimivo, da se delež javnega financiranja zdravstva zmanjšuje: s 6,3 odstotka BDP v 2010 na 5,8 odstotka BDP v 2018. Razlogov je več, med njimi recimo tudi to, da so se s finančno krizo razbremenile obveznosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s prenosom deležev kritij na višja doplačila k zdravstvenim storitvam oziroma dopolnilno zavarovanje. Obenem se je zaradi čakalnih dob povečal obseg samoplačniških storitev in tudi zdravstvenih zavarovanj, ki nadomeščajo samoplačništvo.

 

Izdatki za zdravstvo v USD na prebivalca po kupni moči

 

Denar sicer ne pomeni nujno najboljših rezultatov, je pa povezan s tem, kaj si posamezna država lahko privošči, zato si za konec poglejmo še presek podatkov o porabi za zdravstvo na prebivalca z uvrstitvijo zdravstvenega sistema na lestvici kakovosti zdravstva EHCI 2018 (za države, za katere imam oba podatka). Tu recimo močno izstopata Nemčija in Irska, ki glede na porabo na tej lestvici ne dosegata primerljivih rezultatov z nekaterimi drugimi državami, medtem ko Belgija in Finska delujeta zelo učinkoviti.

 

Primerjava porabe za zdravstvo in uvrstitve na lestvici EHCI 2018

Petra Juvančič

 

Vir: OECD (2019), Health spending (indicator). doi: 10.1787/8643de7e-en (Accessed on 13 August 2019).

 

 

Comments

Comments are disabled for this post